Εστιασμένοι στο Αποτέλεσμα

Consult me – Ο ουσιαστικός συνεργάτης σας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης από την εταιρεία μας επικεντρώνονται στα πιο κρίσιμα ζητήματα και ευκαιρίες των πελατών μας όπως: Στρατηγική, Μάρκετινγκ, Οργάνωση, Επιχειρησιακές λειτουργίες, Τεχνολογία, Μετασχηματισμός, Προηγμένες BI αναλύσεις, Εταιρική χρηματοδότηση, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Βιωσιμότητα.

Η εταιρεία Consult me προσφέρει τεχνογνωσία και λειτουργική εμπειρία.

Ακολούθως αναφέρονται επιγραμματικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας.